டிசைன் கோலம் - 47

நேர்ப்புள்ளி - 7 புள்ளி, 7 வரிசை

Comments

ரொம்ப அழகு :)

துணிந்தவர் தோற்றதில்லை!!
தயங்கியவர் வென்றதில்லை!!

அன்புடன்,
வனிதா