கவிஞர் தியாரு

அன்பு தோழிகளே வணக்கம்,
தினதந்தி இளைஞர் மலரில் வெளிவரும் கவிஞர் தியாருவின் ''வாழ்ந்திடச்சொல்கிறேன்'' என்ற பகுதி அவரின் எந்த புத்தகத்தில் இருந்து வெளிவருகிறது? புத்தகத்தின் தலைப்பு தெரிந்தால் சொல்லுங்கள் தோழிகளே

மேலும் சில பதிவுகள்