திருமண நாள்.

இன்று எங்களுக்கு ஆறாவது திருமண நாள். எங்களை வாழ்த்துக்கள்

இனிய திருமணநாள் வாழ்த்துக்கள்!

நம்பிக்கையோடு உன் முதலடியை எடுத்து வை. முழுப் படிக்கட்டையும் நீ பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை. முதல் படியில் ஏறு.

Happy 6th anniversary god bless you

May your anniversary be Happy and Grand. Happy Anniversary.

Happy 6th anniversary

wish you happy married life.

Happy Wedding day.......

wishing you a lifetime of happiness.

my wedding day wishes friend.

Happy wedding day

hai en kulanthai 11 matham agirathu parupu sadham vegitables thai pal tha kodukara sariya sapadamadikiran enna pandrathu soluga pls ava colour kamitha athukum tips solluga tholikalay

மேலும் சில பதிவுகள்