சமையல் பொருள்கள்

நான் ஆன்லைனில் செட்டாகா கிட்சன் செட் பொருள்கள் வாங்கலாம் என்று நினைக்கிறேன்.அப்படி வாங்கலாமா வாங்கினால் பொருட்கள் தரமானதாக‌ உள்ளதா. அப்படி யாராவது வாங்கி இருந்தால் சொல்லுங்க‌ தோழி

நான் ஆன்லைனில் செட்டாகா கிட்சன் செட் பொருள்கள் வாங்கலாம் என்று நினைக்கிறேன்.அப்படி வாங்கலாமா வாங்கினால் பொருட்கள் தரமானதாக‌ உள்ளதா. அப்படி யாராவது வாங்கி இருந்தால் சொல்லுங்க‌ தோழி

ஆயிரம் முறை சிந்தியுங்கள். ஒருமுறை முடிவெடுங்கள்!

மேலும் சில பதிவுகள்