சத்துமாவை எப்படி செய்து கொடுக்க வேண்டும்?

1வயது குழந்தைக்கு சத்துமாவு எப்படி செய்து கொடுக்கலாம்? எத்தனை முறை கொடுக்கலாம். மாவு வீட்டில் தயார்படுத்தி வைத்துள்ளேன்.

பாலக் பன்னீர் எப்படி செய்வது? லிங்க் இருந்தால் கொடுங்கள் தோழிகளே

அன்பு தோழி. தேவி

http://www.arusuvai.com/tamil/node/8815
http://www.arusuvai.com/tamil/node/6080?page=1

மேலும் சில பதிவுகள்