நகம் சொத்தை

என் கணவரின் நகம் சொத்தை ஆனது போல் உள்ளது நகத்தில் வலிக்கிறது என்கிறார். இதற்கு ஏதாவது வீட்டு வைத்தியம் உள்ளதா

http://www.arusuvai.com/tamil/node/26840இந்த இழையில் சில குறிப்புகள் உள்ளன சகோதரி.

‍- இமா க்றிஸ்

நன்றி இமா அம்மா.

Lomon

மேலும் சில பதிவுகள்