மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்

நம் தோழிகள் அனைவருக்கும் மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்.....

அறுசுவை தோழிகள் அனைவருக்கும் மகளிர் தின நல்வாழ்த்துகள்....

உன்னை போல் பிறரை நேசி.

அறுசுவை மகளிர்க்கு மகளிர் தின வாழஂத்துக்கள்

அறுசுவை மகளிர்க்கு மகளிர் தின வாழஂத்துக்கள்

மகளிர் தின வாழஂத்துக்கள்.....

அறுசுவையின் அனைத்து மகளிர்க்கும் எனது மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்...
If Life is Rainbow, You are different colors of it.
If Life is Dark, You are the hope of Light.
Happy Women's Day to all

SUCCESS When our SIGNATURE changes to AUTOGRAPH, this marks the SUCCESS. - Dr. A.P. J. Abdul Kalam.

நம் தோழிகள் அனைவருக்கும் மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்.....

யாருக்காகவும் உன்னை மாற்றிக் கொள்ளாதே ஒருவேளை மாற நினைத்தால் ஒவ்வொரு மனிதருக்காகவும் நீ மாற வேண்டியிருக்கும்

women day wishes to each and every woman .

கடல் அளவு ஆசை
கையளவு மனசு

மேலும் சில பதிவுகள்