நட்சத்திர பலன்கள் உண்மையா

நட்சத்திர பலன்கள் உண்மையா என் முதல் குழந்தை சித்திரை மாதம் பிறந்தாள். என் 2 வது குழந்தை சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தான். உறவினர்கள் சித்திரை நட்சத்திரமும், சித்திரை மாதமும் அப்பாவுக்கு ஆகாது ஆதலால் நீங்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட போகிறீர்கள் என்று பயமுறுத்துகிறார்கள். எங்களுக்கு இதில் நம்பிக்கை இல்லையென்றாலும் பிரச்சினைகள் ஏதாவது வரும்போது சித்திரை தான் காரணமோ என மனசு பதைபதைக்கிறது. எண்ணங்களே வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும் என்பார்கள் . வாழ்க்கையில் முன்னேற நினைக்கும் எங்களுக்கு நட்சத்திரங்கள் குறுக்கே வருமோ என பயமாக உள்ளது. என் குழப்பம் தீர உதவுங்கள்.

மேலும் சில பதிவுகள்