தோழிகளால் வந்த பிரச்சனை தீர்ப்பது எப்படி?

Hi friends, என்னுடைய தோழியும், அவருடைய மகளும் பார்க்க அக்கா, தங்கை போலவே இருப்பார்கள். ஒரே மாதிரி face | உருவம். இருவரும் நல்ல friends மாதிரி தான் நடந்துக் கொள்வார்கள் 2 மாதம் முன்பு வரை . அந்த பெண் college final year படிக்கிறாள். அவளுடைய தோழிகள் அவளிடம் உன்னை விட உங்க அம்மா தான் அழகாக உள்ளார்கள். பெண் பார்க்க மாப்பிள்ளை வந்தால் உங்க அம்மா வைத் தான் பிடிக்கும் என்பார்கள் என அடிக்கடி கூறி வந்துள்ளனர். இதனால் அந்த பெண் அவள் அம்மாவை சுத்தமாக வெறுக்கிறாள். அம்மாவுடன் எங்கேயும் வெளியே செல்வதில்லை. அம்மா அழகாக dress செய்தாள் கூட அழுகிறாள். தோழிகளே இப்பிரச்சனையை எப்படி தீர்ப்பது.

மேலும் சில பதிவுகள்