பன்றி காய்ச்சல் பற்றி..

சளி இல்லாமல் வெறும் காய்ச்சல் தலைவலி இருந்தால் அது பன்றி காய்ச்சலா ப்ளீஸ் அவசரம் அறிகுறி என்ன இருக்கும் இந்த காய்ச்சல் ஆரம்பத்தில்

Hi,

the symptoms of swine flu r fever, cough, cold, body pain etc.

It's not necessary someone affected by swine flu shd have all the above symptoms.

If ur having anyone of the symptoms checking with doc is Gud, nowadays treatments r available for swine flu also, nothing to worry.

Vennila Balasubramani,

If u start judging ppl, u ll b having no time to love them.

மேலும் சில பதிவுகள்