அன்புள்ள பூங்கோதை அம்மா

தங்கள் பதில் இப்போது தான் பார்த்தேன் அம்மா எல்லா அரிசியையும் வறுத்து தான் அரைத்தேன்.அரைத்த பின் கசப்பு தெரியவில்லை அம்மா. பாப்பா விரும்பி உண்கிறாள் அம்மா. நான் என்ன செய்வது. மறுபடியும் தயாரிக்கவா? இல்ல இத்துவே போதுமா அம்மா

மேலும் சில பதிவுகள்