பொங்கல்

பொங்கல் புழுங்கல் அரிசியில் செய்யலாமா?
பச்சரிசியில் தான் செய்யவேண்டுமா?

சர்க்கரைப் பொங்கலாக இருந்தாலும் சரி, மிளகுப் பொங்கலாக இருந்தாலும் சரி, தரமான பச்சரிசியில்தான் பொங்கலைச் செய்ய வேண்டும்.

thank you madam.

என்றும் அன்புடன்.....

•´ ¸.•*´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•* குமாரி ♥♥♥...♪♪♪

மேலும் சில பதிவுகள்