கற்ப ரட்சக கசாயம்

யாருக்காவது கற்ப ரட்சக கசாயம் பற்றி தெரிந்தால் அதை பற்றி விளக்குங்கள் தோழிகளே..... அதை பயன்படுத்திய அனுபவத்தையும் பகிருங்கள்....

மேலும் சில பதிவுகள்