5மாதம் குழந்தைக்கு இருமல்.சளி . help me frnds

என் குழந்தைக்கு hospital போய் மருந்துகொடுத்து சரி ஆகவே இல்லை. .சளி இருமல் குணமாகவே இல்லை

மேலும் சில பதிவுகள்