நுழைய முடியவில்லை

ஆ எங்கேயும் நுழைய முடியவில்லை குறிப்பு சேர்க்க என்ற பகுதியை தவிர வாழ்த்து தெரிவித்த அனைவருக்கும் நன்றி.
அன்புடன்
ஜலீலா

மேலும் சில பதிவுகள்