தொடர்ந்து பச்சிளம் குழந்தைகள் தடுப்பூசிக்கு பலியாவது ஏன்?

உயிர் காக்க வேண்டிய தடுப்பூசியே உயிரை எடுக்கலாமா? இது யாரேனும் முக்கிய புள்ளியின் வீட்டுப் பிள்ளைக்கு நேர்ந்திருந்தால் தொடருமா? இதைப் பற்றி எந்த ஊடகமாவது செய்தி வெளியிடுகிறதா?

மேலும் சில பதிவுகள்