உடை அலங்காரம்

அன்பு தோழிகளே,
எனக்கு உடலுக்கு ஏற்ற நிறத்திற்க்கு எற்ப நாகரிக ஆடைகள் தேர்ந்தெடுப்பதைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள வேண்டும்,முன்பே குறிப்புகள் இருந்தால் எந்த தலைப்பில் உள்ளது என்று கூறவும்,இல்லை என்றால் குறிப்புகள் தாருங்கள்.

Dipu,
இந்த லிங்கில் சென்று பாருங்கள்.
http://www.arusuvai.com/tamil/forum/no/2904

http://www.arusuvai.com/tamil/forum/no/2919

http://www.arusuvai.com/tamil/forum/no/3704

http://www.arusuvai.com/tamil/forum/no/3692

http://www.arusuvai.com/tamil/forum/no/3824
-நர்மதா:)

நன்றி nila

மேலும் சில பதிவுகள்