சிக்கன் லாலிபாப்

கோவையில் சிக்கன் சம்புர்ணா என்ற ஹோட்டலில் சிக்கன் லாலிபாப் சிறிது இனிப்பு சுவையுடன் மிக நன்றாக இருக்கும், யாராவது அந்த ரெசிப்பி தாங்களேன். Thanks in advance

சிக்கன் ரைஸ் எப்படி செய்வது?

"வாழ்க வளமுடன்"
பிரபாதாமு

"முயற்சியால் பயிற்சியால் கிடைக்குமே வெற்றி"

"வாழ்க வளமுடன்"
*பிரபாதாமு*

மேலும் சில பதிவுகள்