திபாவளி எல்லொரும் எப்படி கொண்டடினீங்க?

திபாவளி எல்லொரும் எப்படி கொண்டடினீங்க?
எனக்கு இந்த அறுசுவ்வை டாட் காமால ஒரே பாராட்டு மழை தாங்க நான் செய்த பலகாரம் ரொம்ப சூப்ப்ர் எல்லொரும் சொன்னங்க
thanks to arusuvai
thanks to each and everybody
thanks
thanks
thank you

regards
radika

மேலும் சில பதிவுகள்